Lead Climbing.

Leo tự do, leo  đến đâu móc rope đến đó.

Top Rope Climbing.

Leo núi tường cao, leo tốc độ

Bouldering/Traversing.

Leo núi tường thấp(có nệm lót), leo núi kỹ thuật.

180.000VNĐ

Starting Price

7 Days

a week open

300+ Line Route

constantly updated