BẢNG GIÁ.

Uư đãi dành cho thẻ thành viên:

Thẻ thành viên từ 3 tháng trở lên sẽ miễn phí khóa học ” an toàn leo núi ” . Mỗi tháng có thể miễn phí 1 lần khách mời cho thành viên và giảm giá 10% khi mua dụng cụ.

Lưu ý :

Tất cả những người tham gia môn leo núi từ 14 tuổi trể lên nên học Khóa” an toàn leo núi”. Giá khóa học là 450.000 VNĐ bao gồm cả lý thuyết và thực hành.